Villaförsäkring


Att ha en villaförsäkring för sin villa är väldigt viktigt, för en vanlig hemförsäkring är helt enkelt inte tillräcklig för den som ägare en villa. Detta beror på att hemförsäkringen endast täcker saker inne i själva hemmet, dvs. i villan, men inte saker som händer med din villa eller den tomt den står på eller saker på tomten. Är olyckan framme kan man därför inte alltid få ersättning för allt som kan hända om man bara har en hemförsäkring som villaägare, och därför är det väldigt viktigt att se till att teckna en villaförsäkring också.

De olika alternativen du har

Du som villaägare kan antingen teckna en villaförsäkring, som är en försäkring som gäller för huset och tomten, och en separat hemförsäkring till den, om du vill det, alternativt en villahemförsäkring, som är en kombination av de båda försäkringarna och där båda delarna därför ingår. Det går även att bara ha en villaförsäkring separat, om man t.ex. har en kollektiv hemförsäkring via sitt fack, eller kanske bara äger villan men inte bor i den (då är det den som hyr villan av dig som måste skaffa en hemförsäkring), men för de flesta standardfamiljer är detta inte att rekommendera.

 

Vad omfattas då av en vanlig villaförsäkring?

Det, och vilka ersättningsnivåer det är tal om för olika skador, kan variera lite beroende på vilken villaförsäkring man tecknar, men i regel brukar de saker man kan få ersättning för via sin villaförsäkring vara:

  • Skador på byggnaden
  • Skador på byggtillbehör eller stöld av dem
  • Skador på mark, växter och tillbehör som staket, flaggstänger, bryggor och liknande på tomten
  • Ersättning för skadestånd man tvingas betala i form av villaägare om man blir skadeståndsskyldig (ansvarsförsäkring)
  • Ersättning för kostnader i samband med juridiska tvister som man hamnar i som villaägare (rättskyddsförsäkring)

 

De flesta villaförsäkringar gäller för ett år åt gången, och man kan därför endast säga upp dem eller byta dem en gång per år. Försäkringstypen erbjuds av många olika försäkringsbolag i Sverige, och prisskillnaderna de olika bolagen emellan är väsentliga så en ordentlig prisjämförelse rekommenderas alltid innan man tecknar en försäkring av det här slaget.